Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Konjunksjoner 📕

Konjunksjoner er bindeord. En konjunksjon binder sammen like ord, setningsledd eller setninger. Vi har fem konjunksjoner i norsk som kan binde sammen like setninger:

Og
"Og" bruker vi når vi legger til mer informasjon.
Eksempel: Jeg er glad i deg, og du er glad i meg.

Men
"Men" bruker vi når vi skal vise en motsetning.
Eksempel: Jeg kan litt norsk, men jeg lærer nye ord hver dag.

Eller
"Eller" bruker vi når vi har et valg.
Eksempel: Vil du ha kaffe, eller te?

For
"For" bruker vi når vi skal fortelle årsaken til noe, for eksempel hvorfor vi gjør noe.
Eksempel: Jeg stod opp klokka 7, for å komme meg på jobb klokka 8.

🆘 "For" betyr som regel det samme som "fordi", men "fordi" er en subjunksjon:
Han trener hver dag, for han vil ikke få hjertesykdommer.
Han trener hver dag fordi han ikke vil få hjertesykdommer. 


"Så" viser konsekvensen av noe, hva noe fører til.
Eksempel: Maria er god til å spille sjakk, hun vinner over Samaneh.
🆘 kan også være adverbial eller subjunksjon, men da har det en annen betydning.

🆘 Vi kan bruke og for til å uttrykke det samme, men vi må huske at "så" uttrykker følge, mens "for" utrykker årsak: 
Jeg vil reise til Syden i sommer, for jeg liker ikke regnet. 
Jeg liker ikke regnet, jeg vil reise til Syden i sommer. 

Det er spesielt to ting du må huske når du bruker KONJUNKSJONER: 

⚠️  Vi setter alltid komma etter konjunksjoner. 

⚠️ Husk at KONJUNKSJONER binder sammen to HELSETNINGER. Setningsadverbialene (ikke, altid, aldri osv.) står derfor etter verbalet. Se på dette eksempelet: 

Jeg liker vinteren. Jeg liker ikke å gå på ski. (2 helsetninger)
Jeg liker vinteren, men jeg liker ikke å gå på ski. (helsetning + konjunksjon + helsetning)

I tillegg har vi sammensatte konjunksjoner

KonjunksjonEksempel
Både - og inkluderer alternativene vi blir tilbudt:
Jeg liker både Spania og Italia veldig godt.
Enten - eller brukes når vi ikke har bestemt oss for et valg.
Jeg reiser enten i morgen eller dagen etter.
Verken - eller bruker når vi velger bort alle alternativene vi har.
Jeg har verken lyst på kjøtt eller fisk.


Noen vanlige konstruksjoner konjunksjonene binder sammen, er:


Substantiver: Jeg liker sjokolade og vanilje.
Adjektiver: Er han sympatisk eller falsk?
Verb: Hun skrattet og lo.
Adverb: Eksamenskandidaten var nervøs, men fokusert.
Preposisjoner: Satt du bak eller foran Lise?
Pronomen: Er du forelsket i henne eller meg?
Interjeksjoner: Hva tenker du? Ja eller nei?
Helsetninger: Per fikk karakteren 5 på prøven, men det var han ikke fornøyd med.
Leddsetninger: Vi kan droppe planene våre hvis du ikke kan, eller hvis du ikke vil.

Typiske feil: 
1. Husk at når konjunksjoner binder sammen to helsetninger, kommer "ikke" etter verbalet.  

 Han spiser fisk, men han ikke spiser sushi.

 Han spiser fisk, men han spiser ikke sushi. 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?