Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Derfor eller dermed

Derfor og dermed kan ofte bety det samme, for eksempel: 

Timen var slutt. Derfor gikk vi ut i friminutt.
Timen var slutt. Dermed gikk vi ut i friminutt. 

Men i noen kontekster er det en liten forskjell. Dermed kan bety: "umiddelbart etter det som nettopp er nevnt, i neste øyeblikk". Det trenger ikke å være en årsak-konsekvens sammenheng. Når vi bruker derfor, må det være en årsak og en konsekvens. 

 Han sa "ha det", og dermed gikk han. 

 Han sa "ha det", og derfor gikk han. 

Was this article helpful?