Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Istedenfor, i stedet, isteden eller i stedet for?

«Istedenfor» og «i stede for» betyr det samme, men skrives på forskjellige måter. Også «isteden» og «i stedet» betyr det samme. 

Vi kan bare bruke «istedenfor» eller «i stedet for» sammen med substantiv

Jeg skal kjøpe ny båt istedenfor bil. = Jeg skal kjøpe ny båt i stedet for bil

 Jeg skal kjøpe ny båt i stedet bil.

 Jeg skal kjøpe ny båt isteden bil.


Når vi ikke bruker substantiv, kan vi bruke alle disse utrykkene: 

Jeg ville kjøpe bil, men jeg kjøpte båt istedenfor.
= Jeg ville kjøpe bil, men jeg kjøpte båt isteden.
= Jeg ville kjøpe bil, men jeg kjøpte båt i stedet.
= Jeg ville kjøpe bil, men jeg kjøpte båt i stedet for


Was this article helpful?