Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Ubestemte pronomen "man" og "en"

Vi bruker ubestemte pronomen når vi ikke tenker på spesielle personer, men på noe som gjelder alle. 

Man må øve mye for å lære å snakke flytende norsk. 
= En må øve mye for å lære å snakke flytende norsk. 

"Man" og "en" kan være subjekt, men det er bare "en" som kan brukes som objekt: 

Mangel på D-vitamin kan gjøre en slapp og trøtt. 
FEIL: Mangel på D-vitamin kan gjøre man slapp og trøtt. 

Was this article helpful?