Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Substantiv og possessiver: tekst og video 📕🎬

🤓 Først litt terminologi:
Possessiver er ord som forteller hvem som eier noe: min, din, hans, hennes, vår, deres, deres
Substantiv er ting og begreper vi kan sette en, ei og et foran: en far, ei mor, et eple
Vi bøyer substantiv i ubestemt form, bestemt form, entall og flertall.
Vi trenger possessiver når vi forteller om familie og relasjoner 👉 "Familien min er stor."
Vi trenger possessiver når vi forteller hvem som eier noe 👉 "Eplet mitt er stort."

Husk dette:
👉 Man kan plassere substantivet både foran og bak possessiver.
👉 Det er mer vanlig å plassere substantivet først og possessiver til slutt.
👉 Substantiv som står foran possessiver har alltid bestemt form. 

Subjekt
Hankjønn (m.)
Hunkjønn (f.)
Intetkjønn (n.)
Flertall
I kontekst:
Jeg

min bror

brorEN min

mi søster

søsterA mi

mitt eple

eplET mitt

mine brødre / brødreENE mine

mine søstre / søstreneENE mine

mine epler / eplENE mine

BrorEN min heter Patrick.


Du

din bror

brorEN din

di søster

søsterA di

ditt eple

eplET ditt

dine brødre / brødreENE dine

dine søstre / søstreneENE dine

dine epler / eplENE dine

Hva heter brorEN din?


Han

hans bror

brorEN hans

hans søster

søsterA hans

hans eple

eplET hans

hans brødre / brødreENE hans

hans søstre / søstreneENE hans

hans epler / eplENE hans

SøsterA hans har flyttet til Madrid.

Hun

hennes bror

brorEN hennes

hennes søster

søsterA hennes

hennes eple

eplET hennes

hennes brødre / brødreENE hennes

hennes søstre / søstreneENE hennes

hennes epler / eplENE hennes

Er brødrENE hennes tvillinger?
Vi

vår bror

brorEN vår

vår søster

søsterA vår

vårT eple

eplET vårT

våre brødre / brødrENE våre

våre søstre / søstrENE våre

våre epler / eplENE våre

BrorEN vår snakker fire språk. 
Deres

deres bror

brorEN deres

deres søster

søsterA deres

deres eple

eplET deres

deres brødre / brødreENE deres

deres søstre / søstreneENE deres

deres epler / eplENE deres

Det er eplENE deres, ikke våre!
De

deres bror

brorEN deres

deres søster

søsterA deres

deres eple

eplET deres

deres brødre / brødreENE deres

deres søstre / søstreneENE deres

deres epler / eplENE deres

SøstrENE deres hos i Bergen.


🔗 Lær mer om substantiv i ubestemt og bestemt form her: tekst, video og podcast 🎬
🔗 Lær mer om substantiv i entall og flertall her: tekst og video 🎬


Was this article helpful?