Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Inversjon etter leddsetninger 📕

Du har tidligere lært om inversjon i fortellende helsetninger og i spørresetninger.

Hva med inversjon i leddsetninger?

Inversjon finnes ALDRI i leddsetningen, men vi må huske at vi får inversjon ETTER leddsetningen. 

Leddsetning har ALLTID samme struktur. Vi kan ikke flytte på ledd inne i leddsetningen!

subjunksjon + subjekt + (setningsadverbial) + verbal + rest

Men husk at leddsetningen aldri står alene. Vi har alltid en helsetning + en leddsetning. Derfor er det viktig å vite hvilken del av setningen er en helsetning, og hvilken del er en leddsetning. Vi skal se på noen eksempler: 

1. HELSETNING + LEDDSETNIG 

HELSETNING                                    
1 (S)    2 (V)    3 (O)    4 LEDDSETNING
Jeg studerte kjemi da jeg bodde i Iran.

2. LEDDSETNING + HELSETNING 

1 LEDDSETNING      2 (V)     3(S)  4(O)
Da jeg bodde i Iran, studerte jeg kjemi.                   

Vi får altså inversjon etter leddsetningen fordi leddsetningen teller som plass 1. 

Hvordan vet vi hvilken del av setningen er en leddsetning? Husk at: 
👉 en leddsetning begynner alltid med en subjunksjon (at, om, da, når, hvis osv.)
👉 en leddsetning kan ikke stå alene. Vi kan si "Han var syk", eller "Han var syk fordi han hadde spist noe som var dårlig". Men vi kan ikke si "fordi han hadde spist noe dårlig". Vi må ha en helsetning i tillegg. 

Typiske feil: 

1. Husk at du ikke kan forandre rekkefølgen på ledd i leddsetningen: 

 Jeg gikk på spanskkurs da bodde jeg i Spania. 

 Jeg gikk på spanskkurs da jeg bodde i Spania.

2. Husk inversjonen etter leddsetningen: 
FEIL: Da jeg bodde i Spania, jeg gikk på spanskkurs.
RIKTIG: Da jeg bodde i Spania, gikk jeg på spanskkurs. 

3. Husk at "ikke" kommer foran verbalet i leddsetningen, men etter verbalet i helsetningen: 

FEIL: Jeg ikke liker å bade når jeg har ikke svømmeføtter.
RIKTIG: Jeg liker ikke å bade når jeg ikke har svømmeføtter. 


Was this article helpful?