Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Enig med, i, eller om?

Ordet "enig" kan brukers med tre ulike preposisjoner. I flertall heter det "enige".

Her er reglene:   

👉 "enig med" hvis vi snakker om en eller flere personer (+ pronomen / substantiv / navn):
Jeg er enig med deg.
Jeg er enig med deg og Tor.  
Samaneh var enig med Tor
Vi er enige med læreren.
Vi er enige med foreldrene våre

👉 "enig i" hvis det er en sak, en påstand (+ substantiv/ pronomen eller leddsetning): 
Jeg er enig i denne saken
Han var enig i dette.
Jeg er enig i at barn skal få mer fritid og mindre lekser

👉 "enige om" når det er flere personer som har snakket sammen (+substantiv / pronomen, infinitiv eller leddsetning): 
Vi ble enige om å reise på ferie i Norge i år. 
Elevene ble enige om temaet for oppgaven
Lærerne var enige om at de skulle gi elevene mindre lekser

Was this article helpful?