Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Perfektum partisipp 📕

Vi har to partisipp-former av verbene på norsk: presens partisipp og perfektum partisipp. Her forklarer vi hva perfektum partisipp er, og hvordan det brukes:

Perfektum partisipp danner, sammen med hjelpeverbet "har", presens perfektum:   

Presens perfektum = har + perfektum partisipp

For eksempel: Jeg har nettopp spist middag.

Perfektum partisipp brukes også for å danne andre verbtider:

👉 Preteritum perfektum = hadde + perfektum partisipp: Jeg hadde vasket leiligheten før jeg gikk på kino.
👉 Presens futurum perfektum = skal + ha + partisipp: Jeg skal ha vasket leiligheten når du kommer hjem fra jobben i kveld. 
👉  Preteritum futurum perfektum: skulle + ha + partisipp: Jeg skulle ha vasket leiligheten i går, men jeg fikk ikke tid. 

Perfektum partisipp brukt som adjektiv

Vi kan også bruke perfektum partisipp som et adjektiv. Når partisippet står foran et substantiv i flertall, må vi bruke flertall av partisippet også. Vi må også bruke bestemt form. Partisippet bøyes som adjektiv. Den får altså endelse -e i flertall og bestemt form: 
en brukt jakke – brukte jakker – den brukte jakken – de brukte jakkene

Vi bruker ikke flertall når partisippet står etter substantivet: 

Jakken er brukt. → Jakkene er brukt.
Boka er godt skrevet. → Bøkene er godt skrevet.

Flertall av perfektum partisipp:

Vi lager vanligvis flertall med -e:
en brukt jakke – to brukte jakker.

Verb som slutter på -et i perfektum, har to alternative former i flertall av partisippet: -ete eller –ede:
en vasket bil – to vaskete biler / to vaskede biler.

Uregelrette verb med -et i perfektum har -ne i plural: 

ei skrevet  (eller skreven) bok – to skrevne bøker.
en frosset (eller frossen) finger – to frosne fingre.

Was this article helpful?