Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Skal jeg bruke 'hvis', 'dersom' eller 'om'? 📕

Når du lærer norsk, er det lett å blande de tre subjunksjonene hvis, dersom og om. Det kan være utfordrende å skjønne forskjellen, og på toppen av det hele finnes det faktisk situasjoner hvor ordene er synonymer! 😖 

Hvis, dersom og om er subjunksjoner som brukes når man snakker om en situasjon som bare kan skje under visse betingelser.

Disse tre setningene betyr det samme, men subjunksjonen hvis er mer frekvent, om og dersom er litt mer formelle:

Hvis du kysser meg, blir jeg glad.

Om du kysser meg, blir jeg glad.

Dersom du kysser meg, blir jeg glad.

Om kan også være en subjunksjon.
Om er det eneste ordet som kan brukes i indirekte tale, altså i spørrende setninger:

Jeg vet ikke om jeg skal reise på ferie.

Jeg vet ikke hvis jeg skal reise på ferie.

En typisk feil er å bruke hvis i eksempelet over.

Her ser du noen typiske feil:

Jeg vet ikke hvis jeg kommer på festen.

Jeg lurer på hvis det blir sol i morgen.

Jeg vet ikke hvis jeg har penger til ny bil.

Riktig:

Jeg vet ikke OM jeg kommer på festen.

Jeg lurer på OM det blir sol i morgen.

Jeg vet ikke OM jeg har penger til ny bil.


🎬 Under kan du se en video med flere typiske feil knyttet til leddsetninger: 

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?