Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Fordi eller derfor?📕


Derfor og fordi er to ord som er lett å blande i norsk. Vi kan bruke begge ordene til å knytte sammen årsak og virkning, men vi bruker dem ikke helt likt. 
 
Nå skal vi se på:
 👉 Hva betydningen av disse to ordene er
👉 Hvordan disse to ordene brukes

La oss først se på hva ordene egentlig betyr.
 
Derfor er et adverb og betyr “That/this is why” / “therefore” / “hence” på engelsk. Vi bruker derfor i setningen som uttrykker virkning.  
Fordi er en subjunksjon og betyr “because” på engelsk. Vi bruker fordi i setningen som uttrykker årsak
 
Vi kan bruke to setninger som uttrykker årsak og virkning som et eksempel:
Virkning: Jeg kom for sent.
Fordi: Bussen var forsinket.

Vi kan knytte disse setningene sammen ved å bruke fordi eller derfor

1. Bussen var forsinket. Derfor kom jeg for sent. 
2. Jeg kom for sent fordi bussen var forsinket. 
3. Fordi bussen var forsinket, kom jeg for sent. 

Det er viktig å huske at disse to ordene hører til i to ulike familier. Hvorfor?
Fordi dette påvirker setningsstruktur:
 
Derfor er et adverb, og verbet må stå på 2. plass: 
Bussen var forsinket. Derfor kom jeg for sent. (helsetning med V2)

Når vi bruker derfor må vi ha en setning som forteller om årsak først. Vi kan ikke si: 
Derfor kom jeg for sent. Bussen var forsinket. 

Her ser du flere eksempler: 
Jeg sov godt i natt. Derfor er jeg opplagt nå.
Mamma kommer på besøk i morgen. Derfor er jeg glad.
Jeg elsker natur. Derfor bor jeg i Norge. 
  
Fordi er en subjunksjon og introduserer en leddsetning. Leddsetningen kan stå først eller sist:
1. Jeg kom for sent fordi bussen var forsinket. 
2. Fordi bussen var forsinket, kom jeg for sent. (Husk at vi setter komma etter leddsetning, men ikke foran.) 
 
Her ser du flere eksempler:  
Jeg er opplagt nå fordi jeg sov godt i natt.
Jeg er glad fordi mamma kommer på besøk i morgen.
Jeg bor i Norge fordi jeg elsker natur.
 
Husk at når vi bruker “ikke” og andre setningsadverb i leddsetningen, kommer de foran verbet
Jeg kommer ikke i dag fordi jeg ikke er i form. (leddsetning)

Sammenlign disse setningene: 

Jeg er ikke i form, derfor kommer jeg ikke i dag. 
Jeg kommer ikke i dag fordi jeg ikke er i form. 
 
Husk reglene for både helsetninger og leddsetninger når du bruker disse ordene.  
Under ser du noen typiske feil mange gjør når de bruker DERFOR og FORDI:

1. Husk at DERFOR uttrykker VIRKNING, og FORDI uttrykker ÅRSAK: 

Derfor jeg er syk, kan jeg ikke besøke deg i dag. 

Fordi jeg er syk, kan jeg ikke besøke deg i dag. 

2. Husk at du må ha verbet etter derfor
FEIL: Jeg måtte jobbe sent i går. Derfor jeg gjorde ikke lekser. 
RIKTIG: Jeg måtte jobbe sent i går. Derfor gjorde jeg ikke lekser. 

3. Husk at setningsadverb må komme foran verbet i leddsetninger med fordi
FEIL: Jeg er i dårlig form fordi jeg trener ikke.
RIKTIG: Jeg er i dårlig form fordi jeg ikke trener

Was this article helpful?