Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Modalverb: kan, vil, skal, må, bør 📕

Vi har fem modalverb i norsk: kunne, ville, skulle, måtte og burde.

Modalverb brukes vanligvis i presens og preteritum. 
Modalverbene står nesten alltid sammen med et annet verb. Etter modalverbene bruker vi ikke infinitivsmerket "å" før neste verb i setningen.

Her ser du en oversikt over modalverbene:

Infinitiv
Presens 
Preteritum
å kunne
kan
kunne
å skulle
skal
skulle
å ville
vil
ville
å måtte

måtte
å burde
bør
burde


Her ser du noen eksempler på hvordan modalverbene kan brukes i presens:
👉 Et ønske: Jeg har ikke lyst til å gå hjem. = Jeg vil ikke gå hjem.
👉 En mulighet: Jeg har ikke mulighet til å hjelpe henne. = Jeg kan ikke hjelpe henne.
👉 En nødvendighet: Jeg er nødt til å gå hjem tidlig fra festen. = Jeg gå hjem tidlig fra festen.
👉 En plan i fremtiden: Jeg har en plan om å spise lunsj nå. = Jeg skal spise lunsj nå.
👉 Noe vi føler at vi må gjøre, men som ikke er obligatorisk: Det er på tide å trene mer. = Jeg bør trene mer.


Her ser du noen eksempler på hvordan modalverbene kan brukes i preteritum:
👉 Et ønske i fortid: Jeg
hadde ikke lyst til å gå hjem. = Jeg ville ikke gå hjem.
👉 En mulighet i fortid: Jeg hadde ikke mulighet til å hjelpe henne. = Jeg kunne ikke hjelpe henne.
👉 En nødvendighet i fortid: Jeg var nødt til å gå hjem tidlig fra festen. = Jeg måtte gå hjem tidlig fra festen.
👉 En plan i fortiden, noe som ikke skjedde: Jeg var på vei ut da telefonen plutselig ringte. = Jeg skulle gå ut da telefonen plutselig ringte.
👉 Noe vi følte at vi måtte gjøre, men som ikke var obligatorisk: Det hadde nok vært lurt å trene mer da jeg var yngre. = Jeg burde ha trent mer da jeg var yngre.

Husk: Modalverbet kan brukes også om ferdigheter:
👉 Jeg kan ikke lage mat, jeg kjøper alltid ferdigmat.
👉 Hun kan ikke kjøre bil, derfor tar hun alltid bussen.
👉 Jeg kan ikke synge, men jeg synger likevel.
👉 Jeg kan (ikke) snakke norsk!
👉 Kan du snakke norsk?

Was this article helpful?