Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Husk det magiske ordet 'enn' når du sammenligner adjektiv 🚀

ENN

Når du sammenligner to eller flere ting, er det spesielt én ting du må huske på. Det er ordet ENN

Det er feil å bruke ordene at, som og det selv om dette kanskje er direkte oversettelse fra morsmålet ditt. (than, que)

To setninger: "Mario er morsom. Selena er morsommere."

Én setning med sammenligning. Vi bruker komparativ + ENN:

Selena er morsommere ENN Mario.

Selena er morsommere at Mario.

Selena er morsommere det Mario.

Selena er morsommere som Mario.


Tre setninger: "Mario er kul. Selena er kulere. Hilde er kulest"¨

Én setning med sammenligning. Vi bruker komparativ + ENN:

Hilde og Selena er kulere ENN Mario.

Hilde og Selena er kulere at/det/som Mario.


To setninger: "Hilde er snill. Mario er snillere."

Én setning med sammenligning. Vi bruker komparativ + ENN:

Mario er snillere ENN Hilde.

Mario er snillere at/det/som Hilde.


To setninger: "Jeg er smart. Du er smartere."

Én setning med sammenligning. Vi bruker komparativ + ENN:

Du er smartere ENN meg.

Du er smartere at/det/som meg.


Det finnes ingen regler uten unntak. Her ser du noen setninger med komparativ både med og uten 'enn'.

Her er det implisitt hva eller hvem som sammenlignes, så det er ikke nødvendig å bruke 'enn'.

  • Per har mange epler, men jeg har flere.
  • Helene er morsom, men Tone er morsommere.

For å understreke hva du sammenligner kan du legge til 'enn'

  • Per har mange epler, men jeg har flere ENN ham.
  • Helene er morsom, men Tone er morsommere ENN henne.

Sånn! Nå kan du sammenligne som en ekte grammatikk-sjef, kos deg! 🕺💃

🔗 Les mer om gradbøying av adjektiv her.

Practice this topic with the following lessons

Was this article helpful?