Lingu cards - Play and learn! 🎲
Uttaleverk Test
Norsk grammatikk

Sammensetninger📕

Norske ord kan være forvirrende når de blir lengre og lengre-  og lengre. Her skal vi forklare når vi skriver sammensatte ord, og når vi skriver separate.

1.
Et ord som er satt sammen av to eller flere ord, kaller vi en sammensetning. I norsk finner vi mange sammensetninger.

Sammensatte ord er etablerte ord som ofte er selvforklarende. Strukturen er slik:

spesifiserende ledd + generelt ledd: fiskesuppe sykebil, mobiltelefon, energiingeniør.

Fiskesuppe er en suppe laget av fisk. Sykebil er en bil som brukes til transport av pasienter. Mobiltelefon er en telefon som kan tas med. Energiingeniør er en ingeniør som jobber med energi. 

Det lages faktisk nye sammensatte ord hele tiden: koronarestriksjoner, hjemmekontor, gruppespill, instafølger, bunadspoliti. 

En sammensetning kan bestå av ord fra samme eller ulik ordklasse. Her er noen eksempler:

Substantiv
 + substantiv 

et nattbord
 (en natt + et bord)
en arbeidsgiver (et arbeid + en giver)
et speilbilde (et speil + et bilde)

Verb
 + substantiv

en vaskemaskin
 (å vaske + en maskin)
en lytteoppgave (å lytte + en oppgave)
ei leselampe (å lese + ei lampe)
et dansegulv (å danse + et gulv)

Adjektiv
 + substantiv

et norskkurs
 (adj. norsk + et kurs)
et tettsted (adj. tett + et sted)
pensko (adj pen + sko)

Adverb
 + substantiv

Inneklima
 (adv. inne + et klima)
Hjemmekontor (adv. hjemme + et kontor)

Verb
 + adjektiv

Handlekraftig
 (å handle + adj. kraftig)

Substantiv
 + adjektiv

Kjempesnill
 (en kjempe + adj. snill)

Sjøgrønn (en sjø + adj. grønn)

Adverb
 + adjektiv

Hjemmekoselig
 (adv. hjemme + adj. koselig)

Verb
 + verb

å prøvekjøre (å prøve + å kjøre)

Er siste del av sammensetningen et substantiv er det alltid det dette ordet som definerer ordet og dermed kjønnet (maskulin, feminin eller nøytrum). For eksempel: 

et bord 
et nattbord
et spisebord
et stuebord
et kjøkkenbord


⚠️ Det er greit å huske at to substantiv som kommer etter hverandre skrives NESTEN ALLTID sammen.

Når vi bruker andre sammensetninger, kan vi skrive ordene sammen eller separat, men betydningen er ikke den samme! For eksempel:

en norsklærer - en lærer som underviser i norsk (adjektivet forteller hva slags lærer det er)
en norsk lærer - en lærer som kommer fra Norge (adjektivet beskriver personen)

Nå kan du teste deg selv; kan du forklare forskjellen på disse ordene?

Ananasringer
og ananas ringer
Blålys og blå lys
En fotballtrener og en fotball trener
En isbader og en is bader
Spanskbok og spansk bok

⚠️  OBS! ⚠️
Skriver du mellomrom mellom ordene i en sammensetning, som i eksempelet over, kan det i noen tilfeller oppstå misforståelser. Den språklige konteksten vil som regel gjøre at man likevel forstår hva som er meningen.

Vi finner også noen unntak der ordene i sammensetningen skrives med bindestrek. Hvis det første ordet/leddet er et tall eller en forkortelse, bruker vi bindestrek. For eksempel: 30-årsdag, TV-serie, FN-dagen.

Was this article helpful?