0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Tungekrøllere på gaten i Oslo 👅


Video Thumbnail
2:30

For å øve på uttale kan det være lurt å prøve seg på ordkombinasjoner som lager krøll for tunga. Det kalles en «tungekrøller». Prøv å si det mange ganger og så fort du kan!

Was this article helpful?