0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Slik uttaler du diftongen 'øy' 🎬

Lytt og repeter ordene under:

øy

gøy

tøy

bøy

nøye

øye

høy

regntøy

fløyte

sprøyte


Øvetekst 🎧 & 🗣️
Lest av Pia fra Oslo:


Lest av Tine fra Bergen: 

“Bøy og tøy”, sier nordmenn når de strekker ut etter trening.
“Det var gøy”, sier de når de har gjort noe morsomt.
“Et øyeblikk”, sier de når du må vente litt på dem.
Når du skal lære norsk kan du prøve å være en papegøye.
Lytt til hva nordmenn sier og prøv å si de samme ordene høyt. 

🔗 Slik uttaler du vokalen 'ø' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'y' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'au' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'ai' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'ei' 🎬

Was this article helpful?