0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Intonasjon i leddsetninger og oppramsing

👉 I fortellende helsetninger går intonasjonen NED 👇 på slutten av setningen. 
Jeg har ikke spist. 👇 
Jeg er ikke et barn. 👇 

👉 I
 leddsetninger går intonasjonen OPP 👆 på slutten av leddsetningen:
Da jeg var barn, 👆 bodde jeg i Bergen. 👇  

👉 Ved
 oppramsing går intonasjonen OPP etter hvert ord, og NED ved det siste ordet:
Jeg vil spise kinesisk,👆 thai,👆 koreansk, 👆 og indisk. 👇  

Was this article helpful?