0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Lær forskjellen på 'e' og 'æ' med minimale par ✅

I videoen ser og hører du ord der kun én vokal skiller mellom ordene. Ord-parene er viktig å trene på fordi bare én lyd kan endre betydningen på hele ordet!

Et  eksempel på dette er verbet kler (👌) og substantivet klær (👕👗👖).

Jeg kler på meg. 

Jeg klær på meg. 

eller

Jeg har mange klær i skapet. 

Jeg har mange kler i skapet. 


Husk at de fleste likevel skjønner hva du prøver å si på grunn av kontekst.

Her har du enda flere minimale par som du kan øve på:

ber

bær

ser

sær

ler

lær

ter

tær

kler

klær

skjer

skjær

Was this article helpful?