0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Slik uttaler du diftongen 'ei' 🎬

Lytt og repeter ordene under:

hei

vei

grei

stein

sei

lei

feil

reinsdyr


Noen ord skrives med bokstavene "eg", men uttales som diftongen "ei" i mange dialekter: 

jeg

meg

deg

seg

regn

negl


Øvetekst 🎧 & 🗣️

Lest av Tine fra Bergen: 

Lest av Pia fra Oslo:

Et reinsdyr gikk en tur over skog og hei. Men ved en stein gikk reinsdyret feil vei. Reinsdyret kom til en brei bilvei. Nå var reinsdyret sliten og lei. Reinsdyret møtte en grei mann. 

Mannen: Hei. Du ser sliten ut. Vil du spise middag med meg? 
Reinsdyret: Hva skal du spise?
Mannen: Jeg skal spise sei. 
Reinsdyret: Deilig, da takker jeg ikke nei. 

Så spiste mannen og reinsdyret deilig sei sammen. 

🔗 Slik uttaler du vokalen 'e' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'i' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'au' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'øy' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'ai' 🎬

Was this article helpful?