0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Lær forskjellen på 'ø' og 'å' med minimale par ✅

I videoen ser og hører du ord der kun én vokal skiller mellom ordene. Ord-parene er viktig å trene på fordi bare én lyd kan endre betydningen på hele ordet!

Et kjent eksempel på dette er møte (🤝) og måte (☝️). 

Jeg skal på et møte på jobben. 

Jeg skal på et måte på jobben. 

eller

Å gå på språkkafé er en god måte å lære norsk på. 

Å gå på språkkafé er en god møte å lære norsk på. 


Husk at de fleste likevel skjønner hva du prøver å si på grunn av kontekst.

Her har du enda flere minimale par som du kan øve på:


søle

såle

løs

lås

møte

måte

mør

mår

røk

råk

dører

dårer

sør

sår

fløte

flåte

sønn

sånn

klør

klår

øl

ål

Was this article helpful?