0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Slik uttaler du diftongen 'au' 🎬

Lytt og repeter ordene under:

sau

tau

haug

flau

pause

applaus

Audi

august

auksjon

autograf


Øvetekst 🎧 & 🗣️
Lest av Tine fra Bergen:

Lest av Pia fra Oslo:


Å lære språk kan føles som å gå opp på en haug.
Du må ta steg for steg, og du må huske å ta noen pauser mens du studerer.
Da husker du bedre det du lærer.
På noen kurs gir studentene hverandre applaus når noen gjør noe bra.
Læreren sier at det er bra å gjøre feil fordi da lærer vi mer.
Læreren sier at studentene ikke trenger å bli flaue hvis de sier et ord feil.
Når man vil lære et nytt ord, må man si det mange ganger, helt til det blir automatisert.
Det betyr at det kommer automatisk ut av munnen, uten at du trenger å tenke. 

🔗 Slik uttaler du vokalen 'a' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'u' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'ai' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'øy' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'ei' 🎬

Was this article helpful?