0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Lær forskjellen på 'a' og 'å' med minimale par ✅

I videoen ser og hører du ord der kun én vokal skiller mellom ordene. Ord-parene er viktig å trene på fordi bare én lyd kan endre betydningen på hele ordet!

Et eksempel på dette er har og hår (💇🏻‍♀️).

Jeg har en hund. 

Jeg hår en hund. 

eller

Hun har langt hår.

Hun har langt har. 


Husk at de fleste likevel skjønner hva du prøver å si på grunn av kontekst.

Her har du enda flere minimale par som du kan øve på:
fat-fått, flatt-flått, smat-smått, vatt-vått, trakk-tråkk, bratt-brått, lar-lår, ta-tår

ord med a-lydord med å-lyd

fat

fått

flatt

flått

smatt

smått

vatt

vått

trakk

tråkk

bratt

brått

lar

lår

ta

Was this article helpful?