0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Slik uttaler du vokalen 'a' 🎬

Plasser tungespissen bak de nedre fortennene.

Press tungen ned.

Åpne munnen så høyt du kan.

Si aaaaaaaaa!

I norsk skiller vi mellom lang og kort vokal. Regelen er at ord med én konsonant etter vokalen får lang vokallyd, og ord med to konsonanter bak vokalen får kort vokallyd.

Det er viktig å lære seg forskjellen fordi ordene endrer betydning hvis man uttaler vokallyden feil.

Lytt og repeter ordene under:

Lang a-lydKort a-lyd

hat

hatt 

damen 

dammen 

fat 

fatt 

naken 

nakken 

mat

matt

same

samme

vase

vasse

tape

tappe


Øvetekst 
🎧 & 🗣️

Lest av Tine fra Bergen:

Lest av Pia fra Oslo: 

En mann og ei dame satt ute i hagen. Det var varmt, og mannen hadde på seg en hatt.

👨💬 Mannen spurte damen: "Skal vi bade i dammen?"
👩💬 Damen svarte: "Nei, jeg vil bade i havet."
👨💬 "Det er kaldt å bade i havet i Norge.", sa mannen.
👩💬 "Du må slutte å klage!", sa damen.
👨💬 "Greit, vi kan bade i havet.", sa mannen.


🔗 Lær forskjellen på 'a' og 'æ' med minimale par 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'e' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'i' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'o' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'u' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'y' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'æ' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'ø' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'å' 🎬

Was this article helpful?