0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Talerytme


Video Thumbnail
4:04

Mange synes det er vanskelig å forstå når nordmenn snakker, og det er spesielt vanskelig å høre alle ordene.

En vikitg regel er at nordmenn legger mer trykk på de viktigste ordene i en setning. De andre ordene i setningen sies mye fortere, og jo flere de er, jo fortere sies de. Da er det vanskelig å høre de enkelte ordene. Mange små ord kan høres ut som ett ord.

De viktigste ordene er ofte substantiv, adjektiv og verb.

For eksempel:

en BIL og en SYKKEL

Jeg har en BIL og så har jeg en SYKKEL.

Jeg har lyst på en BIL og så har jeg lyst på en SYKKEL.

Jeg har lyst på en RASK BIL som jeg kan KJØRE hver dag.

 

Was this article helpful?