0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Plassering av trykk i enkeltord

Video Thumbnail
1:31

Trykk er veldig viktig for å få god uttale i norsk. Hvis du plasserer trykket på feil sted i et ord, kan det være vanskelig for andre å forstå hvilket ord du sier. 

Vi har ikke en fast trykkplassering på ord i norsk. Trykket kommer vanligvis først i ord som opprinnelig er norske. Eksempler på norske ord med trykk i starten av ordet er:
jente
spise
åpen

I ord som har kommet inn i språket vårt fra andre språk kan trykket også være plassert i midten eller sist i ordet. Eksempler på slike ord er:
stasjon
begynne

Vi må lære hvor trykket ligger for å få god uttale. Vi må lære hvor vi plasserer trykket i enkeltord, og også hvilke ord i en setning som får mest trykk. 

Was this article helpful?