0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Det norske alfabetet 🎬

Vi har 9 vokaler i norsk:

A - /aː/

O - /uː/

Æ - /æː/

E - /eː/

U - /ʉː/

Ø - /øː/

I - /iː/

Y - /yː/

Å - /oː/


Vi har 20 konsonanter i norsk:

B – /beː/

G – /geː/

L – /el/

Q – /kʉː/

V – /veː/

C – /seː/

H – /hoː/ 

M – /em/

R – /ær/

W – /dobeltˌveː/

D – /deː/

J – /jeː/

N – /en/

S – /es/

X – /eks/

F – /ef/

K – /koː/

P – /peː/

T – /teː/

Z – /set/


Kan du stave?

Kan du stave "Norge"?

N-O-R-G-E

Kan du stave "Samaneh"?

S-A-M-A-N-E-H

Kan du stave "Tor"?

T-O-R

Kan du stave "blåbær"?

B-L-Å-B-Æ-R

Kan du stave "Bodø"?

B-O-D-Ø

Kan du stave "Oslo"?

O-S-L-O

Was this article helpful?