0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Lær forskjellen på 'u' og 'y' med minimale par ✅

I videoen ser og hører du ord der kun én vokal skiller mellom ordene. Ord-parene er viktig å trene på fordi bare én lyd kan endre betydningen på hele ordet!

Et eksempel på dette er sur (☹️) og syr (🪡) .

Han er sur.

Han er syr. 

eller

Han syr ei jakke. 

Han sur ei jakke. 


Husk at de fleste likevel skjønner hva du prøver å si på grunn av kontekst.

Her har du enda flere minimale par som du kan øve på:

lun

lyn

bur

byr

dure

dyre

full

fyll

mur

myr

putter

pytter

sur

syr

sulte

sylte

ruster

ryster

bru

bry

Was this article helpful?