0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Lær forskjellen på 'e' og 'ø' med minimale par ✅

I videoen ser og hører du ord der kun én vokal skiller mellom ordene. Ord-parene er viktig å trene på fordi bare én lyd kan endre betydningen på hele ordet!

Et eksempel på dette er ser 👀 og sør ⬇️. 

Jeg ser en mann.

Jeg sør en mann. 

eller

Kristiansand ligger i Sør-Norge. 

Kristiansand ligger i Ser - Norge. 


Husk at de fleste likevel skjønner hva du prøver å si på grunn av kontekst.

Her har du enda flere minimale par som du kan øve på:

lese

løse

pese

pøse

kjele

kjøle

sele

søle

fele

føle

ser

sør

ber

bør

lek

løk

ble

blø


Was this article helpful?