0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Hva er en diftong?

🎧 Lytt mens du leser:


En diftong er to vokaler som er uttalt etter hverandre i samme stavelse. Vokalene  være i den samme stavelsen for at det skal være en diftong. 

For eksempel er "ei" en diftong i ordet "stein" fordi ordet "stein" uttales i én stavelse.
I ordet "protein" er "ei" ikke en diftong fordi "e" og "i" ikke er i samme stavelse: pro-te-in. 

Her er noen flere eksempler på sammensetninger med og uten diftong: 

ai:
👉 Thailand har to stavelser: Thai - land. "A" og "i" er i den samme stavelsen. Derfor er det en diftong i dette ordet.
👉 Dataingeniør har fem stavelser: Da - ta - in - ge- niør. "A" og "i" er i forskjellige stavelser. Derfor er det ikke en diftong i dette ordet.  

au:
👉 Autograf har tre stavelser: Au - to- graf. "A" og "u" er i den samme stavelsen. Derfor er det en diftong i dette ordet.
👉 Angoraull har fire stavelser: An - go - ra - ull. "A" og "u" er i forskjellige stavelser. Derfor er det ikke en diftong i dette ordet. 

ei: 
👉 Arbeid har to stavelser: Ar - beid. "E" og "i" er i den samme stavelsen, og derfor er det en diftong i dette ordet.
👉 Protein har tre stavelser: Pro - te - in. "E" og "i" er i forskjellige stavelser. Derfor er det ikke en diftong i dette ordet. 

øy:
👉 Høyde har to stavelser: Høy - de. "Øy" er i den samme stavelsen, og "ø" og "y" sammen er alltid en diftong.  


🔗 Slik uttaler du diftongen 'ai' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'au' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'ei' 🎬

🔗 Slik uttaler du diftongen 'øy' 🎬

Was this article helpful?