0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Hva er en konsonant? 🎬

👉 Hva er en konsonant?
En konsonant er en lyd som lages ved at luft fra lungene møter en eller flere hindringer på veien ut gjennom munnen eller nesen. Vi bruker tungen, tennene og leppene til å lage hindringer som stopper luften. 

Eksempel: 
Konsonanten f lages ved at luft presses ut mellom underleppen og overtennene. Prøv selv ved å si ordene: fisk, ferie og far. 

👉 Vi kan snakke om konsontanter på to ulike måter: 
Konsonanter som bokstaver i alfabetet
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x og z
Konsonanter som lyder i språket 
b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r (skarre -r), r ( rulle -r), s, t, v, rt, rd, rl, ng, rn, sj og kj

👉 I dette kapittelet snakker vi om konsonanter som lyder i språket. 
Det er mulig å skrive konsonantlydene med egne tegn som vi kaller lydskrift. 

Eksempel: 
sj = ʃ
ng = ŋ

Vi har valgt å skrive lydene med bokstaver i dette kapittelet i stedet for lydskrift. 

👉 Vi har 20 konsonanter i norsk:

B b

N n

C c

P p

D d

Q q

F f

R r

G g

S s

H h

T t

J j

V v

K k

W w

L l

X x

M m

Z z


🗣️ Kan du stave ordene?

Kan du stave "Norge"?

N-O-R-G-E

Kan du stave "Samaneh"?

S-A-M-A-N-E-H

Kan du stave "Tor"?

T-O-R

Kan du stave "blåbær"?

B-L-Å-B-Æ-R

Kan du stave "Oslo"?

O-S-L-O

Kan du stave "Bodø"?

B-O-D-Ø

👉 Tre fakta om konsonantlydene
1. De fleste konsonantlydene har sin egen bokstav i alfabetet.
Eksempel: b = b, n = n og f = f. 

2. Noen konsonantlyder har ikke sin egen bokstav. Disse lydene skrives med to eller flere bokstaver sammen. 
Eksempel: ŋ = ng, ʃ = sj/skj og ç = kj. 

3. Noen bokstaver kan ha flere konsonantlyder. 
Eksempel: I norsk har vi to ulike lyder for bokstaven r. Vi har skarre -r (som i ordet bra) og rulle - r (som i ordet bra). 

Was this article helpful?