0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Slik uttaler du vokalen 'æ' 🎬

Plasser tungespissen bak de nedre fortennene.

Smil.

Åpne munnen.

Si æææææ!


Tren på lang og kort vokal 🎧 & 🗣️

🔗 Lange og korte vokaler 🎬

🔗 Lange og korte vokaler - skriveregler 🎬

I norsk skiller vi mellom lang og kort vokal. Regelen er at ord med én konsonant etter vokalen får lang vokallyd, og ord med to konsonanter bak vokalen får kort vokallyd.

Det er viktig å lære seg forskjellen fordi ordene endrer betydning hvis man uttaler vokallyden feil.

Kort "æ" skrives nesten ofte med "e".

Lytt og repeter ordene under:

Lang æ-lydKort æ-lyd

re

verre

kjære

kjerre

her

herr

re

rre


Øvetekst 🎧 & 🗣️

Lest av Tine fra Bergen: 

Lest av Pia fra Oslo:

Det er fint vær.

Per tar på seg sommerklær.

Han skal gå ut i skogen og plukke bær.

Skogen er svær, og det er mange trær.


🔗 Lær forskjellen på 'a' og 'æ' med minimale par 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'e' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'i' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'o' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'u' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'y' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'æ' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'ø' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'å' 🎬

Was this article helpful?