0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Slik uttaler du vokalen 'o' 🎬

La tungen hvile midt i munnen.

Lag en sirkel med leppene.

Trekk tungen litt bakover.

Si oooooooo!Tren på lang og kort vokal 🎧 & 🗣️

🔗 Lange og korte vokaler 🎬

🔗 Lange og korte vokaler - skriveregler 🎬

I norsk skiller vi mellom lang og kort vokal. Regelen er at ord med én konsonant etter vokalen får lang vokallyd, og ord med to konsonanter bak vokalen får kort vokallyd.

Det er viktig å lære seg forskjellen fordi ordene endrer betydning hvis man uttaler vokallyden feil.

Ord med kort o-lyd skriver vi ofte med bokstaven "u". Vi får ofte en kort o-lyd når "u" står foran m eller ng. 

Lytt og repeter ordene under:

Lang o-lydKort o-lyd

stol

brumme

sol

ung

mor

tung

bord

dumpe

nord

dumme


Øvetekst 🎧 & 🗣️
Lest av Tine fra Bergen: 

Lest av Pia fra Oslo:

I fjor begynte Tone på skolen. Tone liker å gå på skolen. Tone har en storebror. Han liker ikke å gå på skolen. Han sier at han får vondt i hodet av å gjøre lekser. Hver dag sitter han sammen med mora si og gjør lekser ved kjøkkenbordet. Etter at han har gjort leksene, går han ut og spiller fotball med vennene sine. Han er god til å spille fotball.


🔗 Lær forskjellen på 'o' og 'ø' med minimale par 🎬

🔗 Lær forskjellen på 'u' og 'o' med minimale par 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'e' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'i' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'o' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'u' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'y' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'æ' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'ø' 🎬

🔗 Slik uttaler du vokalen 'å' 🎬

Was this article helpful?