0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Hvilke konsonantgrupper har vi i norsk? 🎬

Vi kan dele konsonantene i ulike grupper basert på hvordan man lager dem. Vi kan dele dem inn i disse gruppene: 

1. Plosiver💥
Vi lager plosiver ved å bygge opp et lufttrykk i munnen som vi plutselig slipper ut. Tenk at du lager en liten eksplosjon med munnen. Plosiver i norsk er p, b, t, d, k, g, rd og rt. 

2. Nasaler👃
Vi lager nasaler ved å blokkere munnen og la luften slippe ut av nesen. Du kan ikke si nasalene hvis du er forkjølet og tett i nesen🤧. Nasaler i norsk er m, n, rn og ng

3. Lateraler
Vi lager lateraler ved å la luften slippe ut på den ene siden eller begge sidene av tungen. Lateraler i norsk er l og rl

4. Frikativer
Vi lager frikativer ved å sette to deler i munnen nesten helt inntil hverandre. Vi kan for eksempel sette tennene inntil leppene. Når vi presser luft ut mellom disse to delene lager vi en friksjon. Frikativer i norsk er f, s, h, sj, kj og skarre-r. 

5. Vibranter
Vi lager vibranter ved at tungespissen vibrerer. Rulle-r er en vibrant. 

6. Approksimanter
Vi lager approksimanter ved å kun ha litt kontakt mellom delene i munnen som lager lyd. Approksimanter i norsk er v og j.

Was this article helpful?