0. Introduksjon til Lingupedia: Vanlige spørsmål og svar om uttale
Norsk uttale

Lær forskjellen på 'ø' og 'o' med minimale par ✅

I videoen ser og hører du ord der kun én vokal skiller mellom ordene. Ord-parene er viktig å trene på fordi bare én lyd kan endre betydningen på hele ordet!

Et kjent eksempel på dette er bør og bor🏠.

Hvor bor du?

Hvor bør du?

eller

Jeg bør gjøre norskleksene mine.

Jeg bor gjøre norskleksene mine. 


Husk at de fleste likevel skjønner hva du prøver å si på grunn av kontekst.

Her har du enda flere minimale par som du kan øve på:

bør

bor

møre

more

søl

sol

føle

fole

pøse

pose

øse

ose

høre

hore

før

for

søt

sot

løs

los

Was this article helpful?